คาสิโนของเกาหลีใต้ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

คาสิโนของเกาหลีใต้ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการคาสิโนของเกาหลีใต้กำลังประท้วงการไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ประกาศว่า จะช่วยเหลือเงินกู้ยืมฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 79 ล้านดอลลาร์ ให้กับธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลง หลังจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า แต่คาสิโนถูกตัดสิทธิในเงินกู้ยืมเหล่านี้

ตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมาตอบคำร้องเรียนจากอุตสาหกรรมคาสิโนว่า สินเชื่อกรณีพิเศษนี้ถูกสงวนไว้สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น

มาเก๊าจำกัดการรับนักท่องเที่ยวจากจีน ฮ่องกง ไต้หวัน
Mohegan Sun ยังคงสนใจที่จะสร้าง IR ในญี่ปุ่น