คาสิโนเกาหลีใต้

คาสิโนเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมคาสิโนของเกาหลีใต้ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรน เพื่อหนีจากข้อจำกัด โควิด-19 เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดยังคงปิด โดยไม่มีการกำหนดเปิดการดำเนินการที่แน่นอน การไร้ความสามารถของเกาหลีใต้ในการควบคุมอัตราการติดเชื้อ ทำให้รัฐบาลไม่สามารถผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศได้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการของ Kangwon Land ได้ประกาศถึงความล่าช้าของสถานที่ในการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในการกลับมาเปิดใหม่ครั้งนี้คาดการณ์ไว้คือวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม

Hoiana คาสิโนของเวียตนามยังคงยุ่งอยู่กับการทำข้อเสนอใหม่ เพื่อจัดการกับการเงิน
แผนการ IR ของญี่ปุ่น อาจจะมีการล่าช้า