นักท่องเที่ยวในมาเก๊าเพิ่มสูงขึ้น

นักท่องเที่ยวในมาเก๊าเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในมาเก๊ามีนักท่องเที่ยวสูงสุดต่อวันนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19 ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO)

ตัวเลขนักท่องเที่ยวในวันศุกร์อยู่ที่ 32,647 เพิ่มขึ้น 1,309 % เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ยังเอาชนะบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้สำหรับปี 2021 ซึ่งอยู่ 32,016 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม

สำหรับสัปดาห์ที่ 20 มีนาคมถึง 26 มีนาคมมีการบันทึกจำนวนผู้มาถึง 189,843 คน คิดเป็นปริมาณผู้เยี่ยมชมเฉลี่ยต่อวัน 27,120 คน โดยสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19

โรงแรม Countdown ในมาเก๊าปิดปรับปรุง
กัมพูชาไม่เห็นด้วยกับโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น