แผนการ IR ของญี่ปุ่น อาจจะมีการล่าช้า

แผนการ IR ของญี่ปุ่น อาจจะมีการล่าช้า

เป็นการใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก การนำเสนอนโยบายขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานทั่วไปสำหรับตลาดรีสอร์ท (IR) ของประเทศ ในการอัปเดตล่าสุด นโยบายพื้นฐานจะต้องเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม แต่อาจจะเกิดความล่าช้า เพราะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือไวรัสโคโรน่า จึงทำให้รัฐบาลต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญไปการชั่วคราว อย่างไรก็ตามผู้นำมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าจะไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นอีก

คาสิโนเกาหลีใต้
คาสิโนของกัมพูชาเคลียร์ทุกอย่าง เพื่อเปิดอีกครั้ง