Adriano Ho ขึ้นเป็นหัวหน้า DICJ ในมาเก๊าอย่างเป็นทางการ

Adriano Ho ขึ้นเป็นหัวหน้า DICJ ในมาเก๊าอย่างเป็นทางการ

สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม (DICJ) ขณะนี้มีผู้นำคนใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อ Paulo Martins Chan ประกาศว่า เขาจะลาออกจากตำแหน่ง โดยการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์และ Ho สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด และในขณะที่ยังทำงานอยู่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

ตำรวจจีนจับกุมการพนันที่ผิดกฎหมาย
Wynn Resorts