Bloomberry Resorts ขออนุมัติท่าเรือ

Bloomberry Resorts ขออนุมัติท่าเรือ

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัท ย่อยของ Philippines-based casino และผู้ประกอบการ Bloomberry Resorts Corp. ได้ยื่นขอใช้ท่าเรือเรือสำราญ กับ Tourism Infrastructure และ Enterprise Zone Authority (TIEZA) การประกาศดังกล่าวได้ดำเนินการตามรายงานจากสื่อที่ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามที่ บริษัท วางแผนที่จะลงทุนมูลค่า 5.9 ล้านเหรียญในการพัฒนาท่าเรือล่องเรือ ในเมือง Paranaque City

          ตามที่ได้สัมภาษณ์โดย TIEZA ประธานาธิบดี Duterte ของ TIEZA ไม่ได้คัดค้านการพัฒนาที่เสนอไว้ อย่างไรก็ตามเขาอธิบายว่า เขาจะยังคงมุ่งเน้นนโยบายของเขา ที่จะไม่ยอมทนต่อการทุจริตรวมทั้งนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้สมบูรณ์

ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง

          บริษัท ได้ชี้แจงว่าข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งก่อนที่งานก่อสร้างจะได้รับการเริ่มต้น Bloomberry ยังได้ยืนยันด้วยว่าการพัฒนาโครงการมูลค่า 5.9 ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การประเมินผลกับ TIEZA

          การพัฒนาท่าเรือคือ การรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเล รวมทั้งความบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และตัวเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณที่ตั้งอยู่ท่าเรือ ระยะแรกของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการเริ่มดำเนินการ

Louisiana House ปฏิเสธข้อตกลง Harrah’s Casino
คาสิโนในเนวาด้า เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

Leave a Comment