Bloomberry Resorts และ Okada Manila ประกาศแผนการบรรเทาทุกข์

Bloomberry Resorts และ Okada Manila ประกาศแผนการบรรเทาทุกข์

ประเทศยังคงดำเนินการตามมาตรการการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า และการปิดตัวของคาสิโนก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการนั้น

Bloomberry Resorts ผู้ดำเนินการ Solaire Resort and Casino ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัท ได้มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาทุกข์ COVID-19 เขาได้แปลงสนามกีฬากรุงมะนิลาเป็นโรงพยาบาล และสถานที่บริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัย (PPEs)

ในขณะเดียวกัน Okada Manila ได้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดแรงกดดันจากการปิดคาสิโน GGRAsia รายงานว่าผู้ประกอบการได้สัญญาว่า จะจ่ายครึ่งหนึ่งของเงินเดือนพนักงานในวันที่ 13 และ Okada Manila ได้ให้คำมั่นสัญญาแก่พนักงานทุกคนว่า เมื่อ Okada Manila กลับมาเปิดอีกครั้ง งานของคุณจะยังคงอยู่ที่นี่

 

ญี่ปุ่นจะไม่ชะลอกระบวนการเสนอราคา IR
วันหยุดสุดสัปดาห์วันอีสเตอร์ มีนักท่องเที่ยวในมาเก๊าต่ำสุดในประวัติการณ์