Galaxy Entertainment Group ยังต้องการ IR ในญี่ปุ่น หลังจากไม่ประสบความสำเร็จในโอซากา

Galaxy Entertainment Group ยังต้องการ IR ในญี่ปุ่น หลังจากไม่ประสบความสำเร็จในโอซากา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ Galaxy Entertainment Group ได้ถอนออกจากกระบวนการร้องขอข้อเสนอ (RFP) สำหรับรีสอร์ท (IR) ของโอซาก้า ก่อนหน้านี้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ MGM Resorts เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ผ่านกระบวนการ REP ของโอซาก้า และโยโกฮามาอาจเป็นอีกทางออกสำหรับ Galaxy แต่การแข่งขันยังคงค่อนข้างสูง

กลุ่มแรงงานในมาเก๊ากลัวความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส
มาเก๊าอนุญาตให้คาสิโนกลับมาเปิดได้อีกครั้ง