Genting Malaysia ฟ้องร้อง Disney และ Fox 1 พันล้านดอลลาร์

Genting Malaysia ฟ้องร้อง Disney และ Fox 1 พันล้านดอลลาร์

Genting Malaysia Berhad กำลังเรียกร้องเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ จาก บริษัท Walt Disney และ บริษัท Twenty-First Century Fox สำหรับการสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างสวนสนุก Fox World

ในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ผู้ประกอบการคาสิโนกล่าวว่า Fox ได้อ้างให้มีการชำระเงินเร่งด่วนจำนวน 46.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อออกหนังสือบอกเลิกสัญญาข้อตกลงฉบับนี้ (MOA)

Genting Malaysia กล่าวว่า FOX จะยกเลิก MOA ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว และบริษัท ได้ดำเนินการฟ้องร้อง FOX ในการผิดสัญญา และการละเมิดข้อตกลง

ตามที่ Genting Malaysia กล่าว นอกจากนี้  Disney ยังมีความเกี่ยวข้อง สำหรับการกระทำให้เกิดการละเมิดสัญญา

จากข้อมูลของ Genting Malaysia  Fox ได้ล่าช้าโครงการมาหลายปีแล้วโดยหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว Genting Malaysia ที่ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 750 ล้านดอลลาร์ใน Fox World และไม่มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงนี้ Fox และ Disney จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 1พันล้านดอลลาร์

Genting Malaysia เปิดเผยว่า การดำเนินคดีไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัท ได้เห็นการลดลงของราคาหุ้นประมาณ 20% จากเดือนก่อนหน้านี้ เมื่อมีการประกาศว่าจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของภาษีและค่าธรรมเนียมรายปีโดยเริ่มต้นในปี 2019

AMATIC Industries สร้างเกมใหม่ สร้างความประทับใจให้กับ BEGE
ร่างกฎหมายเล่นพนันในอินเดียนาเพื่อพิจารณารูปแบบเดิมพันกีฬา

Leave a Comment