Genting Malaysia

Genting Malaysia

กลุ่มคาสิโน Genting Malaysia Bhd กล่าวว่า กำลังดำเนินการสวนสนุกกลางแจ้ง Genting SkyWorlds (ในภาพ)ให้เสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ให้บริการ Resorts World Genting

Genting Malaysia ระบุว่า ได้ลงทุนกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน Genting SkyWorlds สวนสนุกมีพื้นที่ 26 เอเคอร์ (10.52 เฮกตาร์) และมีการกล่าวกันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 20,000 คน

Billings ก้าวลงจากตำแหน่งประธาน Wynn Resorts
นักท่องเที่ยวในมาเก๊า