Imperial Pacific ต้องเผชิญกับคดีความใหม่

Imperial Pacific ต้องเผชิญกับคดีความใหม่

ผู้ประกอบการคาสิโนที่อยู่เบื้องหลัง Imperial Pacific ในไซปัน ติดหนี้จำนวนมาก และยอมรับว่าแทบไม่มีเงินสดเหลืออยู่เลย

มีบางบริษัทที่ก่อนหน้านี้ที่ทำสัญญากับ IPI โดย Pacific Rim Land Development ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ได้เรียนรู้บทเรียนดังกล่าวแล้ว และ บริษัท Fritz Pacific Project Development Services ก็เพิ่งได้เรียนรู้บทเรียนเช่นกัน

โดย Alfredo Cabael เจ้าของ บริษัท Fritz Pacific กล่าวหาว่า IPI ละเมิดสัญญาซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2018 บริษัทได้จัดหาคนงานก่อสร้าง รวมถึงช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ผู้ควบคุมเครน และอื่น ๆ และใบแจ้งหนี้งานทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร IPI อย่างไรก็ตามเขาเสริมว่า บริษัทจ่ายเงินเพียงบางส่วนในใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะทิ้ง Fritz Pacific ไว้กลางคันในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดย Fritz Pacific ได้ฟ้องร้อง IPI ให้ชำระเรื่องหนี้ที่ค้างชำระและค่าเสียหายจำนวน 750,000 ดอลลาร์

จับกุมผู้ต้องหา 4 รายในมาเก๊า
สิงคโปร์เปิดรับการท่องเที่ยวชาวไต้หวันมากขึ้น