Imperial Pacific ต่อสู้เพื่อที่จะได้ควบคุม Imperial Palace

Imperial Pacific ต่อสู้เพื่อที่จะได้ควบคุม Imperial Palace

ผ่านมา 2 สัปดาห์แล้ว ตั้งแต่ Imperial Pacific International (IPI) ผู้ให้บริการคาสิโน ต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดกับรัฐบาลของ Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) และโดนขู่อีกว่า จะเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม IPI ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้ว และยื่นยันว่า สามารถจ่ายหนี้ทั้งหมดได้ แต่ต้องขอเวลาในการหาเงินเพิ่มขึ้น

NagaWorld คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเริ่มเปิดใหม่อีกครั้ง
Metro Manila ยังอยู่ในการล็อคดาวน์จนถึงสิ้นเดือน