Kangwon Land ขาดทุนรายไตรมาส 37 ล้านเหรียญสหรัฐ

Kangwon Land ขาดทุนรายไตรมาส 37 ล้านเหรียญสหรัฐ

Kangwon Land Inc เป็นผู้ดำเนินการของ Kangwon Land (ในภาพ) ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนเพียงแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ได้รับอนุญาตให้ชาวเกาหลีเข้าได้ ผลขาดทุนสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่ 40.9 พันล้านวอน (36.6 ดอลลาร์สหรัฐ)

จำนวนนักท่องเที่ยวใน Kangwon Land ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลี ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 82,217 คน ซึ่งลดลง 79.9 % จาก 434,295 คนของไตรมาสแรกของปี 2020

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ - ฮ่องกงมีแนวโน้มล่าช้าอีกครั้ง
GEN Sing