Melco ให้ค่าจ้างพนักงานในมาเก๊าเพิ่มขึ้น

Melco ให้ค่าจ้างพนักงานในมาเก๊าเพิ่มขึ้น

Melco Resorts and Entertainment เป็นผู้ประกอบการคาสิโนรายแรกที่จะให้โบนัสแก่พนักงานในช่วงฤดูหนาว

ในการแถลงข่าวจาก บริษัท Melco ระบุว่า ค่าจ้างสำหรับพนักงานอาจจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5-7.5% ขึ้นอยู่กับค่าจ้างนปัจจุบันและจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน Melco เป็นผู้ประกอบการคาสิโนรายที่ 2 ของเมือง ที่เสนอการเพิ่มค่าจ้าง หลังจากที่ Sands China ประกาศว่า พนักงานจะได้รับค่าจ้างเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม Sands ยังเสนอให้โบนัสกับพนักงานในช่วงฤดูหนาว

บริษัทอาจจะมีผลกำไรลดลงบ้างในปีที่แล้ว แต่หวังว่าการมีโต๊ะเพิ่มขึ้น จะสามารถพลิกสถานการณ์ในปี 2019 กำไรของ Melco ลดลง 91.7% เมื่อเทียบรายปีจากปี 2017 กับปี 2018 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโต๊ะเกม 40 โต๊ะ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

หลังจาก Melco ประกาศให้โบนัสแก่พนักงานในช่วงฤดูหนาว ผู้ประกอบการคาสิโนที่เหลือรายอื่นๆก็เริ่มทำตาม Wynn Macau, MGM China, Sands China, SJM Holding และ Galaxy Entertainment ได้ให้โบนัสแก่พนักงานบางคนด้วย

ญี่ปุ่นเริ่มตั้งข้อกำหนด IR
ผู้ประกอบการ Paradise City อาจจะเข้าร่วมการประมูล IR ญี่ปุ่น