BOSS Gaming Solutions ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมจาก MGA

BOSS Gaming Solutions

BOSS Gaming Solutions ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมจาก MGA

BOSS Gaming Solutions ประกาศว่าบริษัทเพิ่งได้รับใบอนุญาตให้บริการการเล่นเมกจากหน่วยงานของ Malta Gaming Authority (MGA) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลักที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับการเล่นเกม

สำหรับการได้รับใบอนุญาตประกอบการของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลักของ iGaming, BOSS โดยมีแพลตฟอร์มเกมซึ่งเป็นโซลูชั่นในการป้องกันข้อมูบทั่วไป(GDPR) ซึ่งเป็นแนวทางหลักของการปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และการเล่นเกมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สำหรับชุดผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ BOSSจะมีแพลตฟอร์มตามต้องการของทุกคนเพื่อเปิดและจัดการธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ที่มีความเกี่ยวกับการชำระเงิน มีให้บริการช่วยเหลือ บริการเกมชั้นนำจากหนังสือกีฬา โดยมีระบบการป้องกันการฉ้อโกงด้วยซอฟต์แวร์ omni พรอมทั้งมีเครื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ iGaming

Malta Gaming Licence

มอลตาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและมีระบบการเมือง เศรษฐกิจมีความมั่นคง ทั้งนี้ยังเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ดังนั้นการออกใบอนุญาตของมอลตาถือว่าเป็นกฎระเบียบของ iGaming ที่มีความน่าเชื่อถือได้ทั่วโลก ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมในมอลตาสามารถที่จะเสนอบริการด้านเกมที่ถูกต้องตามกฎหมายและการอนุมัติในครั้งนี้จึงเลือกที่ BOSS

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการอนุมัติกฎหมายการเล่นเกมใหม่ของมลตาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของปีนี้ ซึ่งได้มีการทบทวนเรื่องกฎระเบียบของอุตสาหกรรมทางด้านการพนันของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แทนที่จะมีหลายระดับซึ่งสถานที่ผู้ให้บริการเกมมอลลตาจะออกเพียงหนึ่งในสองใบอนุญาตคือ ใบอนุญาตระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และอีกธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจต่อผู้บริโภค (B2C) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเล่นเกมโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

BOSS ได้ทำการเปลี่ยนโฉมใหม่จาก BOSS Gaming Studio เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นว่ามีการพัฒนาเติบโตมากขึ้น ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลาย ๆ อย่างที่สามารถเข้าถึงได้ไกลเกินกว่าที่คิด

 

กลุ่มการพนันของสาธารณรัฐเช็ก SAZKA เผยแผน IPO
Ocean Resort Casino ให้บริการเดิมพันกีฬากับ VSIN Sports

Leave a Comment