Gun Lake Casino รณรงค์การใช้หลอดพลาสติก

Gun Lake Casino.

Gun Lake Casino รณรงค์การใช้หลอดพลาสติก

Gun Lake Casino ประกาศหยุดการใช้หลอดพลาสติกภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 นี้ เพื่อเป็นต้นแบบและต้องการรณรงค์การใช้หลอดพลาสติกลดน้อยลงให้หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ

Gun Lake Casin ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อต้องการให้เป็นคาสิโนแห่งแรกของประเทศที่เป็นต้นแบบของการกำจัดหลอดพลาสติก เพื่อต้องการให้เปลี่ยนมาใช้หลอดที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำมาจากฟางหมักที่ผ่านขั้นตอนการจดสิทธิบัติแล้ว โดยเป็นการร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ เช่น Marriott International, American Airlines และ Starbucks ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกให้น้อยลง

โดยโครงการที่มุ่งมั่นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยที่ Sal Semola ประธานปละหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานของ  Gun Lake Casino ได้กล่าวว่า การกำจัดขยะพลาสติกออกไปให้ได้มากที่สุดเป็นหนึ่งในวิธีที่เรานั้นสามารถทำได้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของการลดขยะ

สำหรับบาร์ทั้งสามแห่งของคาสิโน รวมถึงห้องอาหารอีกสองแห่ง ที่จะให้บริการเครื่องดื่มทั่วบ่อนคาสิโนกว่า 3 ล้านต่อปี และ Gun Lake Casino ยังคงเลือกการทดแทนการใช้ Disposable เพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้

Gun Lake Casino

Jeremy Palmer ผู้อำนวยการเครื่องดื่มภายในคาสิโน ได้กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ที่จะถูกนำมาใช้ภายใน Gun Lake Casino แห่งนี้เพื่อต้องการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก สามารถลดจำนวนการใช้ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของแขกผู้เข้าพักทุกท่าน ในขณะที่ฟางหมักนี้จะถูกนำมาใช้ทดแทนใช้งานได้เช่นเดียวกับหลอดและยังสามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง

บุฟเฟ่ต์ Harvest Buffet ของ Gun Lake Casino และ Sandhill Café ที่ได้เริ่มดำเนินการจัดการหาหลอดมาใช้เฉพาะสำหรับผู้ที่ร้องขอเท่านั้น ในโครงการของการลดปัญหาขยะทั้งหมดนี้จะปฏิบัติและดำเนินการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนเป็นการเลือกใช้หลอดที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องปริมาณขยะพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น

 

เดิมพันกีฬาใน New Jersey กำไรเพิ่มขึ้น 93%
Melco แสวงหาใบอนุญาตคาสิโนของญี่ปุ่น

Leave a Comment