สรุป ค่าธรรมเนียมคาสิโนญี่ปุ่น 6,000 เยน

Komeito 4-4-2018

สรุป ค่าธรรมเนียมคาสิโนญี่ปุ่น 6,000 เยน

พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยมและพรรคร่วมรัฐบาล Komeito ( โคเมอิโตะ ) ทำการประกาศแผนการอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำหนดค่าเข้าชมคาสิโนแห่งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการคิดค่าธรรมเนียมค่าเข้าเป็นจำนวนเงิน ¥6,000 ( 6,000 เยน )

หลังได้สรุปข้อตกลงและเจรจาปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากไม่สามารถตกลงค่าธรรมเนียมกันได้สำหรับค่าเข้าคาสิโนรีสอร์ทครบวงจรแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มทำการนำพระร่างพระราชบัญญัตินี้ไปกำหนดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2018

Komeito2 4-4-2018

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางพรรค Komeito ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลมีการเก็บเงินค่าเข้าคาสิโนเป็นเงิน ¥8,000 ( 8,000 เยน ) ต่อคนในการเข้าชม เป็นค่าธรรมเนียมให้ใกล้เคียงกับคาสิโนในสิงคโปร์ แต่ทาง LDP ได้มีการเสนอให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเข้าคาสิโนเพียง ¥5,000 ( 5,000 เยน ) เท่านั้น เพื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้มากกว่าเดิม รวมไปถึงเศรษฐกิจด้วย

แต่ระหว่างที่มีการเจรจาไปมา ก็ไม่สามารถตกลงในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเข้าคาสิโนได้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน เพราะกลัวว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจะเสพติดการพนันมากเกินไปหากว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการตกลงใหม่แล้วว่า จะเก็บค่าธรรมเนียมเข้าคาสิโนที่ 6,000 เยน พร้อมทั้งชาวญี่ปุ่นจะสามารถเข้าเยี่ยมชมคาสิโนและสามารถเล่นการพนันได้สัปดาห์ละ 3 ครั้งเท่านั้น และสามารถเข้าคาสิโนได้ 10 ครั้งต่อเดือน ซึ่งภายใน 1 เดือนจะมี 4 สัปดาห์ หากว่าใน 3 สัปดาห์แรก เข้าใช้บริการ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมเป็น 9 ครั้งแรก สัปดาห์สุดท้าย ก็จะสามารถเข้าใช้บริการได้เพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

 

7 โลเคชั่นที่สร้างคาสิโนได้แปลกตาที่สุดในโลก
ผู้ประกอบการคาสิโน Silver Heritage ถูกข้อพิพาททางกฎหมาย ในประเทศเนปาล

Leave a Comment