โครงการคาสิโนของ Entertainment City

Entertainment City 1

โครงการคาสิโนของ Entertainment City

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศฟิลิปปินส์มีรายงานว่าจะตั้งสำนักงานเพื่อตรวจสอบคู่ของที่ปรึกษาของเมือง Paranaque เหนือ ในข้อกล่าวหาว่าพวกเขาอาจยอมรับสินบนเพื่อช่วยในการติดตามโครงการคาสิโนของ Entertainment City ให้ขั้นตอนเร็วยิ่งขึ้น

จากการรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ The Philippine Star newspaper ที่ยื่นคำร้อง Paranaque City Brillante Inciong นายกเทศมนตรีชื่อ Edwin Benzon และ John Ryan Yllana เป็นเรื่องของการไต่สวน การกระทำดังกล่าวที่มีการกล่าวอ้างวว่า ทั้งคู่นั้นได้มีส่วนร่วมว่าได้สมคบคิดกับผู้ช่วยบริหาร Rick Villanueva ในสภาเมือง Paranaque เพื่อที่จะต้องการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐบาลเพื่อเอื้อผลประโยชน์ของผู้เสนอโครงการ

The Philippine Star รายงานว่า Yllana ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนใหญ่ของสภาเมือง Paranaque ในขณะที่มีกฎระเบียบทางด้านจริยธรรมเข้ามากำกับดูแลเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าเขาได้ใส่จดหมายฉบับหนึ่งที่ไม่มีการคัดค้าน (LONO) ลงในแอปพลิเคชันที่ทำโดย บริษัทการพนันในเดือนเมษายนและเสนอเรื่องสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อคัดค้านการกระทำของเขา

Entertainment City

ทั้งนี้เป็นข้อกำหนดก่อนที่ผู้ประกอบการพนันจะได้รับใบอนุญาตจากเมืองและได้รับอนุญาตจาก บริษัทบันเทิงจากประเทศฟิลิปปินส์และ บริษัทเกมฟิลิปปินส์ รวมถึงสำนักงานควบคุมการกุศลของฟิลิปปินส์ สำหรับการกระทำที่กล่าวหาทั้งหมดมานี้ของ Yllana ทำให้หลายแอ็พพลิเคชันถูกติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อทำการตรวจสอบรวมถึงโครงการรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ NayonLanding ที่เพิ่งถูกยกเลิกจากรีสอร์ท Landing International Development Limited ซึ่งมีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์หลังจากถูกยกเลิกได้ไม่นานมานี้

สำหรับการเรียกร้องของ Inciong มีรายงานว่า Paranaque City Council ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โดยเลือกให้คำสัญญาว่าจะให้บริษัท LONO เป็๋นบริษัทที่ให้คำมั่นสัญญาและมีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นภายในบริษัทของการจัดการบริหารอย่างถูกต้องแม้ว่าจะถูกกล่าวว่าเป็นโรงงานกระดาษก็ตาม

 

ปรับพื้นที่ Las Vegas ให้เป็น Rolling Ball
Casino Revets South Bend รายได้รวมสูงขึ้น 1.2 ล้านเหรียญ

Leave a Comment