โปแลนด์ได้รับใบอนุญาตเปิดบริการคาสิโน

CENTURY CASINO 1

โปแลนด์ได้รับใบอนุญาตเปิดบริการคาสิโน

สำหรับการขยายพื้นที่คาสิโนแห่งใหม่ที่เริ่มต้นในการก่อสร้างคาสิโนสุดหรูในโปแลนด์ โดยมีใบอนุญาตประกอบการเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันการรับรองในประเทศ รวมถึงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศที่ก่อตั้งคาสิโน

ผู้ดำเนินการคาสิโนในรัฐที่ Century Casinos Inc. เริ่มต้นการเปิดให้บริการ ซึ่งมีรัฐบาลได้รับรองว่าคาสิโนโปแลนด์ที่จะมีคาสิโนให้ร่วมสนุกมากถึง 8 แห่ง นับได้ว่าเป็นคาสิโนที่มีความน่าสนใจ จากการได้รับใบอนุญาตรวมถึงใบต่ออายุของผู้ประกอบการต่าง ๆ สำหรับคาสิโนทั้ง 7 แห่งจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาตัดสินใจถึงปัจจัยบางอย่างเพื่อเป็นไปตามขั้นตอน  รวมถึงคาสิโนในโปแลนด์ได้รับอนุญาตเพียงแค่ 3 ใบในวอซอร์ และอีก 5 ใบ ที่ รอกลอว์  , Lodz , Bielsko-Biala, Krakow , Katowice  ซึ่งเป็นคาสิโนที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว

สำหรับในพื้นที่ วอร์ซอและคาสิโนใน Lodz ที่มีกำหนดการเปิดในช่วงเดือนหน้า  ทั้งนี้เป็นการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรทำให้ Erwin Haitzmann และ Peter Hoetzinger ประธานบริษัทได้แสดงถึงความพร้อมและความมั่นใจในสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการบริการที่จะตอบแทนความมั่นคงให้ยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการจดทะเบียนใน Nasdaq ที่ได้ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรของไตรมาสที่สอง ในปี 2018 เนื่องมาจากการปิดคาสิโนในโปแลนด์หลายแห่งเป็นการชั่วคราวก่อน เพื่อให้ออกใบอนุญาตในการประกอบการอย่างถูกต้อง และผลกระทบของการปิดให้บริการชั่วคราวทำให้การเสียภาษีของคาสิโนน้อยลงและรายได้ของรัฐบาลลดน้อยและสูญเสียเงินจำนวนมากจากผู้ประกอบการคาสิโนที่หยุด

CENTURY CASINO

สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่สองของปี 2018 ที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คาสิโนหลายแห่งต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องเอกสารและใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ระบบสามารถเปิดทำการได้ดังเดิม หากสถานบันเทิงแห่งใดจัดการขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้สำเร็จก็พร้อมให้บริการได้ทันที

คาสิโนแห่งแรกในไซปรัส มีผู้เข้าชมกว่า 7,000 คน ในวันแรก
Casino Mogul Sheldon Adelson ต้องการเปิดธุรกิจในเกาหลีเหนือ

Leave a Comment