Okada Manila เลิกจ้างพนักงาน 1,000 คน

Okada Manila เลิกจ้างพนักงาน 1,000 คน

คาสิโน Okada Manila ในฟิลิปปินส์ ได้ออกมาบอกว่า จะมีการเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,000 คนเนื่องจากคาสิโนทั้งหมดในเมืองหลวงของประเทศยังคงต้องปิดอยู่ เพราะการแพร่ระบาดของ โควิด19 จึงทำให้คาสิโนขาดรายได้

โดยการปลดพนักงานมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน โดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย และ Okada Manila ได้แสดงความเสียใจต่อความจำเป็นในการปลดพนักงาน

Suncity ช่วยเหลือนักลงทุนจากการขาดทุนของคาสิโน
คาสิโนในสิงคโปร์ยังคงปิดให้บริการ