Okada Manila GGR ในไตรมาสแรกลดลง ท่ามกลางข้อจำกัดของคาสิโน

Okada Manila GGR ในไตรมาสแรกลดลง ท่ามกลางข้อจำกัดของคาสิโน

Japanese gaming conglomerate Universal Entertainment Corp เผยว่า รายได้จากการเล่นเกม (GGR) ที่รีสอร์ทคาสิโน Okada Manila ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ลดลง 41.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกของปี 2021 GGR ดังกล่าวมีมูลค่าเกือบ 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 จำนวน 8.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รีสอร์ทคาสิโน Okada Manila (ในภาพ) ดำเนินการโดย Tiger Resort, Leisure and Entertainment Inc ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Universal Entertainment

ญี่ปุ่นจัด Japan IR Forum 2 วัน
พนมเปญของกัมพูชาขยายเวลาเคอร์ฟิวไปถึงวันที่ 28 เมษายน