Saipan casino เร่งหา CEO คนใหม่

Saipan casino เร่งหา CEO คนใหม่

ในที่สุด Saipan casino ผู้ประกอบการของ Imperial Pacific International (IPI) ได้แต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ หลังจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเล่นการพนัน โดย Browne ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม

มาเลเซีย,กัมพูชา กลับมาคาสิโนอีกครั้งด้วยผลตอบลัพธ์ที่ดี
DICJ ของมาเก๊าวางแผนเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคาสิโน